پرسش ۱: سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور چه اطلاعاتی را ارائه می‌دهد؟

سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور دربرگیرنده همه طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مصوب، خاتمه یافته و معوق دانشگاه‌ها و موسسات علوم پزشکی کشور است.

پرسش ۲: منبع اطلاعات سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور کجاست؟

اطلاعات سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی از سامانه‌های مدیریت پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشوربه صورت روزانه فراخوانی شده و پس از تلفیق و اصلاح در این سامانه درج می‌شود.

پرسش ۳: برنامه بروزرسانی اطلاعات سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور چگونه است؟

اطلاعات سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سحرگاه هر روز از طریق خزش سامانه‌های مدیرت پژوهش دانشگاهی بروزرسانی می‌شود. به بیان دیگر، اطلاعات موجود در سامانه حداکثر ۲۴ ساعت با اطلاعات سامانه‌های متناظر دانشگاهی در بروزرسانی فاصله دارد.

پرسش ۴: چه اطلاعاتی از طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها در سامانه وجود دارد؟

از هر طرح تحقیقاتی، اجزای طرح شامل عنوان، نام مجری و پژوهشگران، چکیده، کلیدواژگان، کد مصوب کمیته اخلاق طرح و تاریخ‌های تصویب و اتمام در سامانه وجود دارد و دیده می‌شود.

پرسش ۵: کاربرد و استفاده اصلی سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور چیست؟

کاربرد‌ها و موارد استفاده از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور متعدد و متنوع است. یکی از کاربردهای اصلی سامانه، استفاده از آن برای مشابهت‌یابی طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها برای جلوگیری و پرهیز از انجام کارهای تکراری در پژوهش است. از طرف دیگر از این سامانه برای بررسی رعایت موارد اخلاقی در موارد سرقت علمی و ادبی طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و گزارش نهایی طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌شود.

پرسش ۶: آیا امکان جستجوی طرح‌های یک دانشگاه خاص یا یک فرد خاص در سامانه وجود دارد.

بله، از طریق گزینه جستجوی پیشرفته در سمت چپ بخش جستجو می‌توانید طرح‌های یک دانشگاه خاص یا یک پژوهشگر خاص را جستجو و بازیابی کنید.

پرسش ۷: آمار کلی تعداد طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها را به تفکیک در کدام بخش سامانه می‌توان دید؟

اطلاعات و آمار کلی تعداد طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها را می‌توان درهرلحظه از طریق گزینه

آمار دانشگاه‌ها در بالا سمت چپ صفحه یا آدرس مستقیم زیر مشاهده نمود.

https://rpis.research.ac.ir/UniversityOverview.php

پرسش ۸: جستجوی عباراتی مانند «حمله قلبی» در سامانه به چه صورت امکان پذیر است؟

برای جستجوی عبارت‌گونه کلمات، همانند جستجو در Google یا PubMed بایستی عبارت مربوطه را درون علامت گیومه یا همان Quotation Mark قرار داد. مثلا برای جستجوی عبارت‌ حمله قلبی باید آن را به شکل "حمله قلبی" در سامانه جستجو کرد.

© تمام حقوق برای سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه